Algemene voorwaarden – Camping Lolotte

 

Op het moment dat jij een reservering bij ons maakt, ga jij een overeenkomst met ons aan. Wij leggen op jouw verzoek in de aangevraagde periode een kampeerplaats voor jou vast, zodat jij in die periode verzekerd bent van een vakantie bij ons.

Aan die overeenkomst zitten de volgende voorwaarden verbonden:

Artikel 1: Reservering

 1. Na het plaatsen van een reservering ontvang je een reserveringsbevestiging per mail. In die bevestiging staan de zaken vermeld die wij bij het boeken zijn overeengekomen, zoals periode, prijs, aantal personen, kampeerplaats of verhuurobject.
 2. Elektra (4 ampère = 920 wattage) is optioneel bij te boeken. Meer ampère is helaas bij ons niet mogelijk. Onze aansluitingen zijn dan ook niet geschikt voor elektrische kookplaten, elektrische kacheltjes of de waterkoker die je thuis gebruikt.
 3. Verder is optioneel bij te boeken: het meebrengen van een hond (max 2).
 4. Op jouw aankomstdag ben je welkom vanaf 14 uur en op de allerlaatste dag van de overeengekomen periode heb je voor 12 uur de camping weer verlaten.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 2: Betalen

 1. Om jouw reservering definitief vast te leggen, vragen we om een (aan)betaling.
  1. 50% binnen 2 weken na reserveren. Het resterende bedrag dien je uiterlijk 4 weken voor aankomst te voldoen.
  2. Vier jij jouw vakantie bij ons al binnen 4 weken, dan vragen wij jou direct het volledige bedrag te betalen.
 2. Pas op het moment dat jouw (aan)betaling, binnen de termijnen zoals genoemd onder lid 1, door ons ontvangen is, ligt jouw reservering vast.
 3. Hebben wij de (aan)betaling niet binnen het gestelde termijn binnen, dan versturen wij eenmalig een betalingsherinnering per mail. Ontvangen wij dan alsnog niet de (aan)betaling dan wordt jouw reservering door ons geannuleerd.

Artikel 3: Huisregels

 1. Met het (aan)betalen van jouw reservering geef je aan het gedachtegoed van Lolotte te delen en dat jij, jouw medekampeerders, jouw eventuele bezoek en/of logees daar zorgvuldig mee om zullen gaan. Ons gedachtegoed lees je op de pagina – Dit is Lolotte.
 2. Met het (aan)betalen van jouw reservering geef je eveneens aan dat jij, jouw medekampeerders, jouw eventuele bezoek en/of logees onze huisregels zullen waarborgen.
  1. Kampeerplaats:
   1. Maximaal 1 hoofdkampeermiddel én 1 bijzettentje van maximaal 6 m2.
   2. Maximaal 6 personen, waarvan max 3 volwassenen.
   3. Geen partytenten of eventshelters.
   4. Geen plastic zeil onder of voor kampeermiddel (m.u.v. grondzeil tent).
   5. Kleine bagagekar kan bij de plaats staan.
  2. Groepen:
   1. Geen groepen.
   2. Er kan gekampeerd worden met maximaal 1 ander bekend/bevriend gezin.
   3. Allen separaat een boeking doen, ontslaat je niet van deze huisregel.
  3. Caravans/campers:
   1. Geen campers langer dan 6 meter.
   2. Zware campers zoals unimogs en brandweerwagens in overleg.
   3. Geen caravans langer dan 6 meter, betreft opbouw inclusief dissel.
  4. Autoluw:
   1. Alleen bij aankomst en bij vertrek één auto/camper naar de kampeerplaats.
   2. Tussendoor mag er niet gereden worden op ons kampeerterrein.
   3. Voor campers en auto’s met daktenten die langer dan 3 nachten bij ons verblijven, is een tussentijdse op- en afrit wel mogelijk.
  5. Parkeren:
   1. 1 parkeerplek per reservering.
   2. Extra parkeerplek voor bijvoorbeeld een tweede auto, aanhanger, of grote bagagekar is optioneel bij te boeken.
  6. Ons groen:
   1. Ga ook tijdens jouw vakantie zorgvuldig om met de natuur en het klimaat. Creëer bijvoorbeeld geen olifantspaden door onze singels, houd je douchebeurten kort, laat kinderen niet oneindig spelen met drinkwater en laat niets achter wat daar niet hoort.
  7. Kampvuur:
   1. Maak alleen vuur in de door ons aangelegde gezamenlijke vuurpitten.
   2. Brand enkel onbehandeld en droog hout.
   3. Sprokkel geen hout uit het bos. Het is zelden droog en met het weghalen van takken verstoor je het bodemleven.
   4. Gebruik geen papier of karton.
   5. Laat open vuur nooit onbeheerd achter.
   6. Bij code rood (droogte of slechte luchtkwaliteit) mag er geen vuur gemaakt worden.
  8. Geluid:
   1. Muziek afspelen via een speaker of andere muziekinstallatie is niet toegestaan.
   2. Na 22 uur houd je het rustig zodat anderen kunnen slapen.
   3. Na 24 uur ben je stil.
  9. Honden:
   1. Maximaal 2 honden per kampeerplaats.
   2. Op ons terrein aangelijnd.
   3. Veroorzaken geen overlast.
   4. Opruimplicht ontlasting op ons terrein.
  10. Logee:
   1. Een logee is een persoon die niet tot jouw huishouden behoort.
   2. Maximaal 2 personen (inclusief kinderen) voor maximaal 2 nachten.
   3. Meld logees een dag van te voren aan bij de receptie, tegen betaling logeetarief.
   4. Logees, slapen in jouw kampeermiddel of in klein bijzettentje van max 6m2 (houd rekening mee: max 1 op een plek).
   5. Logees parkeren hun auto op de bezoekersparkeerplek.
  11. Bezoek:
   1. Maximaal 4 personen (inclusief kinderen) per dag.
   2. Meld bezoek een dag van te voren aan bij de receptie, tegen betaling bezoekerstarief.
   3. Bezoek parkeert hun auto op de bezoekersparkeerplek.

Artikel 4: Wijzigen

 1. Wil je iets wijzigen in jouw reservering, geef dit dan zo snel mogelijk per mail of telefonisch aan ons door. De volgende vergoedingen gelden er voor het wijzigen van jouw reservering:
  1. Kosteloos:
   1. Het bij- of afboeken van elektra.
   2. Het bij- of afboeken van een een hond.
   3. Het aanpassen van de samenstelling van jouw kampeergezelschap.
  2. Tegen betaling van administratiekosten:
   1. Het verplaatsen van de overeengekomen periode met behoud van het aantal nachten. Het verplaatsen van een reservering kan slechts eenmalig binnen het betreffende kampeerseizoen en tot uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum.
  3. Tegen onze annuleringsvoorwaarden:
   1. Het verminderen van het aantal geboekte nachten. Over de geannuleerde nachten hebben wij recht op vergoeding conform onze annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5.
 2. Gebeurt er iets waardoor wij jouw reservering moeten wijzigen, dan maken wij dit zo snel mogelijk per email bij jou bekend.
  1. Bij lastenverzwaring aan onzer zijde als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen (denk aan energieprijzen, btw en toeristenbelasting), kunnen wij deze extra kosten doorberekenen aan jou, ook na het sluiten van de overeenkomst, aan jou doorberekenen.
  2. Indien onze wijziging ingrijpend afwijkt, heb je altijd het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
  3. Indien onze wijziging een gevolg is van overmacht door bijvoorbeeld maatregelen vanuit de overheid, dan volgen wij het beleid dat door de brancheorganisatie HISWA-RECRON wordt geadviseerd.

Artikel 5: Annuleren

 1. Indien jij jouw vakantie volledig of deels moet annuleren voordat deze is aangevangen (ongeacht de reden), dan betaal je over het geannuleerde deel annuleringskosten. Indien je nog niet volledig hebt voldaan in de afgesproken kosten, kan het dus bij annuleren betekenen dat je alsnog een deel of het volledige bedrag aan ons over zult moeten maken. Onze annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:
  1. Bij annulering binnen twee weken na de reserveringsdatum
   1. Geen kosten.
  2. Bij annulering na  twee weken (zoals genoemd onder a) maar meer dan vier weken voor de ingangsdatum:
   1.  50% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) plus administratiekosten.
  3. Bij annulering binnen vier weken voor de ingangsdatum
   1. 100% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) plus administratiekosten.
 2. Om annuleringskosten te voorkomen, is het mogelijk zelf een ander gezin aan te dragen die jouw reservering zoals overeengekomen wilt overnemen. Dit dient in overleg met ons te gebeuren.
 3. Tegen de kosten die verbonden zijn aan het annuleren kun je je verzekeren. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is aan jou zelf.
 4. Besluit je om welke reden dan ook om een dag(en) later te komen of eerder te vertrekken, dan de overeengekomen periode, dan heb je geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs verbonden aan de niet gebruikte dagen.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging door ons

 1. Wij kunnen de overeenkomst met jou vroegtijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen indien jij, jouw medekampeerder(s), jouw bezoek of logee(s):
  1. de voorwaarden verbonden aan de overeenkomst, ons gedachtegoed, onze huisregels en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft
  2. overlast bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. jouw handelen gevaar bezorgt aan medekampeerders, ons of onze directe omgeving;
  4. de plaats en/of jouw kampeermiddel anders gebruikt dan puur voor toeristisch kort kamperen;
  5. zich schuldig maakt aan diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, of beledigende uitingen naar ras, aard of geloof worden geuit.
 2.  Indien één van deze situaties speelt, zullen wij eerst jou waarschuwen de betreffende situatie op te heffen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zullen wij bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief jou op de hoogte stellen van de tussentijdse beëindiging met ontruiming als gevolg. In dringende gevallen kan de schriftelijke waarschuwing door ons achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dien je binnen vier uur na ontvangst van de brief jouw plaats en/of verhuurobject van persoonlijke eigendommen te hebben ontruimd en het terrein te hebben verlaten.
 4. Indien jij het genoemde in artikel 3 nalaat, zijn wij gerechtigd de politie in te schakelen voor de ontzegging van de toegang tot het terrein. Je zal dan schriftelijk gesommeerd worden om binnen zeven dagen de plaats alsnog te ontruimen op afspraak. Gebeurt dit niet, dan hebben wij het recht de plaats te laten ontruimen op jouw kosten. Eventuele bijkomstige kosten zoals stallingskosten, voor zover redelijk, zijn eveneens dan voor jouw rekening.
 5. In geval van een tussentijdse beëindiging zoals gesteld in lid 1, is er geen sprake van restitutie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen tot het overnamepunt, tenzij wij een beroep kunnen doen op overmacht.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  1. Een ongeval, diefstal of schade op ons terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan ons is toe te rekenen.
  2. De gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. Jij bent aansprakelijk voor:
  1. Storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt naar jouw kampeermiddel, tenzij er sprake is van overmacht.
  2. Schade veroorzaakt aan ons terrein, onze gebouwen en onze inventaris door eigen doen of (na)laten, of door dat van jouw medekampeerder(s), bezoek of logee(s).

Artikel 8: Geschillenregeling

 1. Bij een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van onze overeenkomst of de daaraan verbonden voorwaarden, waarbij we er onderling niet uitkomen, heb jij de mogelijkheid het geschil voor te leggen bij de geschillencommissie recreatie.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Jij en wij zijn dan ook gebonden aan uitspraken van de geschillencommissie of de rechter.

Artikel 9: Brancheorganisatie

 1. Indien onze voorwaarden over een bepaalde kwestie niet voorziet, dan gelden voor die kwestie de voorwaarden toeristisch kamperen zoals deze zijn opgesteld door de brancheorganisatie HISWA-RECRON.

Artikel 10: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn vanaf 15 december 2022 van toepassing op alle reserveringsovereenkomsten voor het kampeerseizoen 2023.