Algemene voorwaarden – Camping Lolotte

 

Op het moment dat jij via onze website, e-mail of telefoon, een reservering bij ons maakt, ga jij formeel gezien een overeenkomst met ons aan. Wij leggen op jouw verzoek in de aangevraagde periode een kampeerplaats voor jou vast, zodat jij in die periode verzekerd bent van een vakantie bij ons. Aan die overeenkomst zitten de volgende algemene reserveringsvoorwaarden verbonden:

Artikel 1: Reservering

 1. Na het plaatsen van een reservering ontvang je een automatisch verstuurde reserveringsbevestiging per mail. In die bevestiging staan de zaken vermeld die wij bij het boeken zijn overeengekomen, zoals periode, prijs, aantal personen, kampeerplaats of verhuurobject. Alsmede deze algemene voorwaarden.
 2. Een aantal voorzieningen, zoals elektra en het meebrengen van een hond, zijn optioneel bij te boeken. Als je deze voorzieningen erbij hebt geboekt, staan zij op de bevestiging.
 3. De reservering loopt vanaf 14.00 uur op de eerste dag van de overeengekomen periode tot aan 12.00 uur op de allerlaatste dag van de overeengekomen periode.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 2: Betalen

 1. Om jouw reservering definitief vast te leggen, vragen we om een (aan)betaling.
  1. Duurt het meer dan zes weken voordat je bij ons komt kamperen, dan vragen wij een aanbetaling van 50% binnen twee weken na reserveren. Het resterende bedrag dien je uiterlijk vier weken voor aankomst te voldoen.
  2. Vier jij jouw vakantie bij ons al binnen zes weken, dan vragen wij jou het volledige bedrag binnen twee weken na het reserveren te betalen.
 2. Pas op het moment dat jouw (aan)betaling, zoals genoemd onder 1, door ons ontvangen is én binnen het gestelde termijn, ligt jouw reservering vast.
 3. Hebben wij de (aan)betaling niet binnen die twee weken na de reserveringsdatum binnen, dan versturen wij een betalingsherinnering met een laatste betaaltermijn van 5 dagen.
 4. Hebben we na het termijn in de betalingsherinnering de (aan)betaling nog niet binnen, dan wordt jouw reservering door ons geannuleerd. Hiervan wordt je per email op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Huisregels

 1. Met het (aan)betalen van jouw reservering geef je aan de volgende huisregels te zullen waarborgen tijdens jouw/jullie verblijf bij ons:
  1. Respect voor onze filosofie: Je gaat zorgvuldig om met het gedachtegoed van Lolotte en draagt bij aan onze gemoedelijke sfeer.
  2. Behoud van ons groen: Plaats geen lelijke partytent, leg geen plastic zeil onder of voor jouw kampeermiddel, breek geen takken af voor het kampvuur en creëer geen olifantspaden door onze singels.
  3. Geen groepen: Je kan bij ons slechts met maximaal één ander gezin komen kamperen. Allen separaat een boeking doen, ontslaat je niet van deze regel.
  4. Grote kampeermiddelen: Op ons terrein zijn caravans die langer zijn dan 6 meter (inclusief dissel) niet toegestaan. Campers die langer zijn dan 6 meter of zwaargewichten (denk aan omgebouwde brandweerwagens, unimogs e.d.) zijn ook niet toegestaan.
  5. Kampeerplek: Op een kampeerplek mag je één hoofdkampeermiddel plaatsen en één bijzettentje van maximaal 6 m2. hier kampeer je met maximaal 6 personen waarvan maximaal 3 personen volwassen zijn.
  6. Aankomst en vertrek: Je bent op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur welkom. Op de dag van heb je voor 12 uur ons terrein weer verlaten. Zorg bij vertrek dat de plaats leeg en opgeruimd is voor het gezin dat na jou komt.
  7. Autoluw: Alleen bij aankomst en bij vertrek mag je naar jouw kampeerplaats rijden om jouw kampeermiddel te brengen of op te halen. De rest van de tijd komt jouw auto niet verder dan onze parkeerplaats. Dit geldt ook voor campers. Alleen bij aankomst en op jouw vertrekdag mag naar en van de kampeerplek rijden. Tussentijds kun je dus geen gebruik maken van de camper voor vervoer. Bij verblijf langer dan 5 nachten is in overleg met de receptie voor campers een tussentijdse uitrit voor een dagje uit mogelijk.
  8. Parkeerruimte: Per reservering is er parkeerplek voor slechts één auto. Wij hebben geen parkeerplek voor een extra auto of een aanhanger. Bij jouw kampeerplek mag je enkel en alleen een kleine bagagekar plaatsen.
  9. Kampvuur: Vuur maken op Lolotte mag, maar alleen in de door ons aangelegde en gezamenlijke vuurpitten. Elk veld heeft een vuurpit.
  10. Geluid: Lolotte is geen festival- of feestcamping. Het afspelen van muziek vanaf een elektronisch apparaat is dan ook enkel toegestaan met gebruik van een koptelefoon of op een dusdanig volume dat buren de muziek niet horen. Daarnaast zorgen we met zijn allen dat het na 22 uur rustig is, zodat anderen kunnen slapen, en na 24 uur ben je stil.
  11. Honden: Honden (max twee per kampeerplek) zijn overal op ons terrein welkom, maar houd ze wel aangelijnd.
  12. Logee: Je mag maximaal twee personen (inclusief kinderen) voor maximaal twee nachten, per keer laten logeren. Logees slapen bij jou in het kampeermiddel of in een klein bijzettentje van max 6m2 naast jouw kampeermiddel. Logees meld je van te voren aan bij de receptie tegen een betaling. Zij mogen niet met hun auto het kampeerterrein oprijden. Er staan bolderkarren voor vervoer van bagage naar jouw plek.
  13. Bezoek: Per dag mag je maximaal vier personen (inclusief kinderen) aan bezoek ontvangen tegen betaling. Meld bezoek van te voren aan bij de receptie. Onze camping is niet geschikt voor het vieren van kinderfeestjes of verjaardagsfeesten.
 2. Bij het overtreden van onze huisregels hebben wij het recht de overeenkomst met jou, en dus jouw vakantie, vroegtijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zie artikel 7.

Artikel 4: Wijzigen

 1. Wil je onverhoopt iets wijzigen in jouw reservering, dan vragen we jou dit zo snel mogelijk per mail of telefonisch aan ons door te geven.
  1. Wijzigingen die kosteloos kunnen worden doorgevoerd zijn het bij- of afboeken van elektra en een hond, en het aanpassen van de samenstelling van het kampeergezelschap.
  2. Wijzigingen waarbij je de geboekte periode wilt verplaatsen naar een andere periode, en er vindt geen vermindering plaats van het aantal nachten, kunnen worden doorgevoerd tegen betaling van 25 euro aan administratiekosten. Het verplaatsen van een reservering kan tot uiterlijk twee weken voor de aankomstdatum. Daarbij is een verplaatsing slechts eenmalig mogelijk en enkel binnen het betreffende kampeerseizoen.
  3. Bij wijzigingen waarbij het aantal nachten dat je verblijft verminderd ten opzichte van de bestaande reservering, hebben wij recht op vergoeding over de geannuleerde nachten conform de annuleringsvoorwaarden in artikel 5.
 2. Gebeurt er iets waardoor wij jouw reservering moeten wijzigen of verandert er onverhoopt iets aan de voorwaarden verbonden aan de reservering, dan maken wij dit zo snel mogelijk per email bij jou bekend.
  1. Bij lastenverzwaring aan onzer zijde als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen (denk aan btw en toeristenbelasting), die direct betrekking heeft op jouw overeenkomst, kunnen we deze extra kosten doorberekenen aan jou, ook na het sluiten van de overeenkomst.
  2. Indien onze wijziging ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heb je altijd het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
  3. Indien onze wijziging zoals genoemd onder b een gevolg is van overheidsmaatregelen die worden getroffen rondom het COVID-19 dan geldt het op dat moment door de brancheorganisatie HISWA-RECRON ingezette beleid aangaande de reeds betaalde kosten.

Artikel 5: Annuleren

 1. Indien jij jouw vakantie volledig of deels moet annuleren voordat deze is aangevangen, dan betaal je over het geannuleerde deel annuleringskosten. Indien je nog niet volledig hebt voldaan in de afgesproken kosten, kan het dus bij annuleren betekenen dat je alsnog een deel of het volledige bedrag aan ons over zult moeten maken. Onze annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:
  1. Bij annulering binnen twee weken na de reserveringsdatum worden er geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering na die twee weken (zoals genoemd onder a) maar meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht en het resterende reeds betaalde bedrag teruggestort.
  3. Bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum, ben je 50% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) en administratiekosten van 25 euro aan ons verschuldigd.
  4. bij annulering binnen één tot twee maanden voor de ingangsdatum, ben je 75% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) en administratiekosten van 25 euro aan ons verschuldigd;
  5. bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, ben je 90% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) en administratiekosten van 25 euro aan ons verschuldigd;
  6. bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, ben je 100% van de overeengekomen prijs (excl. toeristenbelasting en elektra) en administratiekosten van 25 euro aan ons verschuldigd.
 2. Het is mogelijk om een ander gezin aan te dragen die jouw reservering zoals overeengekomen wilt overnemen. Dit dient in overleg met ons te gebeuren.
 3. Tegen de kosten die verbonden zijn aan het annuleren kun je je verzekeren. Het afsluiten van een annuleringsverzekering dien je zelf te regelen.
 4. Indien jij annuleert vanwege het COVID-19, terwijl wij wel de door jouw geboekte vakantie kunnen aanbieden, hebben wij recht op vergoeding conform deze annuleringsvoorwaarden.
 5. Besluit je om welke reden dan ook om een dag(en) later te komen of eerder te vertrekken, dan de overeengekomen periode, dan heb je geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs verbonden aan de niet gebruikte dagen.

Artikel 6: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging tijdens jouw verblijf

 1. Wij kunnen de overeenkomst met jou vroegtijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende situaties: Indien jij, jouw medekampeerder, of jouw bezoek of logee
  1. de voorwaarden verbonden aan de overeenkomst, onze huisregels en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft
  2. overlast bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. jouw handelen gevaar bezorgt aan medekampeerders, ons of onze directe omgeving;
  4. de plaats en/of jouw kampeermiddel anders gebruikt dan puur voor toeristisch kort kamperen;
  5. jouw kampeermiddel niet voldoet aan algemeen erkende milieu- en veiligheidsnormen.
  6. zich schuldig maakt aan diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, of beledigende uitingen naar ras, aard of geloof worden geuit.
 2.  Indien één van deze situaties speelt, zullen wij eerst jou (bij voorkeur schriftelijk) waarschuwen de betreffende situatie op te heffen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zullen wij bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief jou op de hoogte stellen van de tussentijdse beëindiging met ontruiming als gevolg. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen door ons achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dien je ervoor te zorgen, dat jouw plaats en/of verhuurobject van persoonlijke eigendommen is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten. Dit dient binnen 4 uur na ontvangst van de brief te gebeuren.
 4. Indien jij nalaat jouw plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de politie in te schakelen voor de ontzegging van de toegang tot het terrein. Je zal dan schriftelijk gesommeerd worden om binnen zeven dagen de plaats alsnog te ontruimen op afspraak. Gebeurt dit niet, dan hebben wij het recht de plaats te laten ontruimen op jouw kosten. Eventuele bijkomstige kosten zoals stallingskosten, voor zover redelijk, zijn eveneens dan voor jouw rekening.
 5. Jij blijft in geval van een tussentijdse beëindiging in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen. Er is dan ook geen sprake van restitutie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op ons terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan ons is toe te rekenen. Hiertoe zijn wij verzekerd.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. Wij zijn aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij wij een beroep kunnen doen op overmacht, dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt naar jouw kampeermiddel.
 4. Jij bent aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt naar jouw kampeermiddel, tenzij er sprake is van overmacht.
 5. Jij bent aansprakelijk voor schade aan onzer zijde die is veroorzaakt door eigen doen of (na)laten, door dat van jouw medekampeerder(s) en/of bezoek of logee(s).
 6. Wij zijn verplicht om passende maatregelen te nemen bij meldingen over overlast, of defecte voorzieningen die direct het kampeergenot beïnvloeden.

Artikel 9: Privacy

 1. Wij respecteren de privacy van bezoekers aan onze website en dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Precies zoals wij zelf ook behandeld willen worden. Meer hierover lees je in onze privacy verklaring. Deze kun je bij ons opvragen.

Artikel 10: Geschillenregeling

 1. Bij een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van onze overeenkomst of de daaraan verbonden voorwaarden, zullen we eerst samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen nadat het geschil bij voorkeur kenbaar is gemaakt aan de andere partij.
 2. Komen wij er onderling niet uit, dan kun jij het geschil voorleggen bij de geschillencommissie recreatie. Wij kunnen dat daar niet en hebben enkel de mogelijkheid het geschil bij een rechter voor te leggen.
 3. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Jij en wij zijn dan ook gebonden aan uitspraken van de geschillencommissie of de rechter.

Artikel 11: Brancheorganisatie

 1. Onze voorwaarden zijn aanvullend op de basis voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de brancheorganisatie HISWA-RECRON. Meer informatie over die voorwaarden vind je op https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-en-overeenkomsten

Artikel 12: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn vanaf 15 december 2021 tot aan 1 september 2022 op alle overeenkomsten van toepassing.